ERP Projelerinde başarı hikayeleri incelediğimizde; harika organize olmuş bir takım oyunuortaya çıkacaktır. İnsan kaynağı ERP projelerinde de ihtiyaç duyulacak en önemli değerdir. Teknik ve detay ayrıntılara girmeden bir ERP projesindeki başarı performansını majör seviyede etkileyen unsurları aşağıda özetleyecek olur isek;

Yönetimin ERP Projesine %100 desteği gerekiyor

Yöneticinin ikna olmadığı ve inanmadığı bir ERP Projesinin başarıya ulaşması mümkün olamaz. Bu nedenle aşağıdaki konu başlıklarında yöneticinin desteği çok önemli.

 • Üst Yönetimin proje süreçlerine katkısı ve ekibini yeni sistem için motive etmesi.
 • Şirket iş akışlarının mümkün olan en optimum seviyede ERP sistemine tanımlanabilecek formata getirilmesi.
 • ERP sisteminde kapsamın netleştirilmesi ve kullanılmayacak özelliklerin dahil edilmemesi.
 • ERP geliştirme & implementasyon süreçlerinde görev olan personelin şirket iş akışlarını çok iyi biliyor olması.
 • Şirketin doğru iletişimi kurabildiği bir ERP çözüm ortağı seçmesi.
 • Projeye başlamadan önce detaylı ve mutabakata varılan bir “iş -süreç analizi” toplantısı yapılması.

Projede yer alacak personelin katılımcı olması çok önemli

Geldik en zor ikna edilmesi gereken insan kaynağına 😊 . ERP yi kullanacak personelin ilk etapta sıkı muhalefetine hazır olmalı. “Zaten bir yazılım vardı buda nereden çıktı? / Eski Sistem daha kolay & güzeldi / Bunu kullanırsak, hız & performans kaybederiz” şeklinde itirazlar ile defalarca yöneticilerine gidecekler ve yönetici br noktada pes ederse ERP projesi başlamadan bitecektir.

Personelin ERP projesinin içeriği ve sistemin getireceği avantajları çok iyi bilmesi bu itirazları minimize edecektir. Yöneticilerin personelin projeye mümkün olduğu kadar dahil olmalarını sağlamak süreci hem keyifli hemde başarılı bir hale getirecektir. Buradaki muhtemel zorluklar aşağıdaki konu başlıkları ile aşılabilir.

 • Personelin proje değerlendirme toplantılarına maksimum katılımı.
 • ERP projesinde yer alan personelin uzun vadeli olması.
 • ERP kullanıcılarının önyargılı ve eski sistemi sahiplenici bir tutum takınmaması. Yeni sistemi desteklemeleri.
 • Proje için gerekli olan insan kaynağı desteğini tam verebilmek.
 • ERP kullanıcılarının sistemi verimlilik ve performans odaklı görmeleri.
 • ERP projesini sadece IT departmanının bir görevi olarak görmeyip tüm departmanların desteğinin sağlanması.
 • Proje hedef zaman planına sadık olunması.

Proje Danışmanlarının Seçimi = Proje Başarısı demek

Proje danışmanı hem deneyimi hem de bilgiyi aktarma şekli ile personelin halinden anlayan ve onu teşvik edici bir rol üstlenmeli. Proje danışmanlarının bazılarının EQ (duygusal zeka) seviyesi yüksek olması ERP projeleri için biçilmiş kaftan demek. İyi ERP danışmanı orkestra şefi/teknik direktör gibidir. Talep ve uygulayıcı arasındaki dengeyi harika bir uyum ile sağlamalı. Yoksa tüm eleştirileri ilk karşılaşacak kişi kendisi olur 😊

Doğru danışmanımızı bulduysak danışmanın aşağıdaki konulara dikkat etmesi başarı için gayet yeterli olacaktır. Başarılı bir ERP projesi için, ERP danışman seçimi en önemli unsurlardan biridir. Doğru ve deneyimli bir danışman işletme iş akışlarının ERP sistemine dahil edilmesi konusunda zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Bazı ERP danışmanlarının özellikle sektörel spesifik konularda bilgi sahibi olması projenin başarısı için önemlidir.

ERP yazılımı üreticisinin güçlü deneyimi olmalı

Elimizde harika danışmanlar ve harika insan kaynağımız var. Yeter mi? Maalesef Yetmez.. ERP Yazılımımızın teknik yeterlilik & güncellik ve kapsam alanında başarılı bir mimari ile kurgulanmış olması şart. Birçok başarısız proje ERP yazılımının gereken isterleri gerçekleştirememesinden dolayı tamamlanamamıştır. Özellikle kullanıcı deneyiminin güncel alışkanlıklara duyarlı olması ERP nin kullanıcı tarafından kabullenme oranını büyük ölçüde arttıracaktır. Kullanılmayan bir ERP projesi başarılı olamaz.. Böyle bir sonuçlar karşılaşmamak için aşağıdaki konulara dikkat etmek önemli.

 • Yazılım altyapısının performanslı ve esnek olarak yapılandırılması.
 • ERP süreçlerinde sektörel gerekliliklerin uygulanması.
 • Yazılım veritabanı ve altyapısının değişime uygun esneklikte ve teknik özelliklerde yapılandırılması.
 • ERP nin yöneticiye erişmek istediği özet bilgiyi ( dashboard ) kolayca sunabilmesi.
 • Kapsamı kullanıcı firma ile birlikte çok iyi tespit ederek proje takvimine uygun bir geliştirme sürecinin öngörülmesi.
 • Kullanıcı dostu arayüzler tasarlayarak ERP kullanıcı etkileşimini maksimum seviyede tutmak.
 • Proje hedef zaman planına sadık olunması.

Sigorta ve Otomotiv sektöründe iş analisti ve yönetici olarak uzun yıllar çalıştı. Dijital ajansta proje yöneticiliği yaptı. Önemli kampanya ve uygulamaları projelendirdi. 8 yılı aşkın süredir Ritma Teknoloji'de işi yorumluyor, projelendiriyor, pazarlıyor, müşteriden yana oluyor, ekibin bilge ağabeyliğini üstleniyor.

Instagram