İşletmelerin büyüme yolculuğunda, verimlilik ve sürdürülebilirlik, iki önemli başlık olarak önümüze çıkıyor. Yazılım ve teknoloji çözümleri, işlerin yoğunlaşma ve senaryo çeşitliliğinde, şeffaflık, denetim, hız ve maliyet avantajı gibi çok sayıda güç kaynağı üretiyor.

ERP yazılım çözümlerimizle, bir şirketin finans ve muhasebe, tedarik zinciri, İK, tedarik, satış, stok yönetimi ve daha fazlasını içeren temel iş süreçlerini yönetmeye yönelik entegre uygulamalar sağlıyoruz.

Bizler Ritma Teknoloji olarak, ERP yazılım çözümlerimizle, bir şirketin finans ve muhasebe, tedarik zinciri, İK, tedarik, satış, stok yönetimi ve daha fazlasını içeren temel iş süreçlerini yönetmeye yönelik entegre uygulamalar sağlıyoruz.

Hiç şüphesiz Türkiye’de yerli ve yabancı çok sayıda ERP yazılımı ve çözüm sağlayıcısı var. Doğru çözüm ile işletmelerin eşleşmesi için firmanın hem kendisini, hem yolculuğunu, hem de sahadaki teknoloji çözümlerini iyi tanıması gerekiyor. Burada teknolojinin çarpan etkisini tartışmak çok geride kaldı. Artık firmaların, büyüme serüveni ile dijital dönüşüm kapasitesini sık sık analiz ederek, daha etkin sonuçlara doğru yatırım planları yapması gerekiyor. ERP, CRM yazılımı gibi çözümlerin, firma işleyişindeki rolü ve hangi derinlikte yararlanıldığı tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu noktada, ihtiyaçların karşılaştırılmasından çok daha fazlasını kastediyorum.

Daha azıyla daha fazlasını elde etmek

İnsan faktörüne bağlı işleyişlerin sürdürülebilirliği, kalitesi ve maliyetinin giderek zorlaştığı zamanlardayız. Zaman ve hız, buradaki diğer önemli kriterler olarak karşımıza çıkıyor. İnsana bağlı operasyonlar, gittikçe internete, otomatik akışlara ve robotik süreçlere adapte ediliyor. Süreçlerin doğru tasarımı, esnekliği ve işleyişin maksimum verimlilikle yürütülmesi konusunda yazılım çözümleri ise çok sayıda fırsat sunuyor. Bu alanlar, bilgi işlem birimlerine terkedilemeyecek kadar stratejik değere sahip. O yüzden, artık sektörel deneyim sahibi yöneticilerin, teknoloji ile olan adaptasyonları kaçınılmaz bir yerde diyebiliriz.

Disiplinli operasyonlar, tutarlı kalite sağlar

İş yapma biçimini sayısal veriler eşliğinde denetlemek ve süreçleri, zaman, personel, lokasyon, iş istasyonları ve hedeflenen sonuçlar üzerinde anlık olarak izleyebilmek çok önemli. Geleneksel raporlamalar yerine, akıllı uyarı mekanizmaları ve her yerden erişilebilen canlı bilgi akışları eşliğinde sürecin neresinde olunduğu denetlenebilir olmalı.

Yöneticilerin, üretim, finans, pazarlama, satış sonrası hizmetler gibi başlıklarda, rutin kontroller için yoğun eforlar harcamadan akışı kontrol edebilmesi, kurum içinde doğru önceliklere yönelebilmelerini sağlıyor. Açıkçası, sağlıklı kurum kültürü geliştirmek için işletmenin sahip olduğu insan kaynağı kalitesi gerçekten çok önemli. Fakat, üzerinde çalıştığınız sistematik altyapı da en az insan kaynağı kalitesi kadar kritik bir öneme sahip.

Daha kapsamlı planlama ve tahmin doğruluğu

Bilgi, doğru zamanda yanınızda değilse gücünü kaybediyor.
Bu nedenle doğru bilgiyi, doğru zamanda yanımıza almamız gerekir. Teklif veya sipariş akışında stok veya maliyet bilgisinin güncel olması, üretim için kaynak planlarken netleşmeyen noktaların bilgisi, uzun zamandır bekleyen süreçlerle ilgili müşteri veya tedarikçilere dönüş yapılmaması, karlılığın ne seviyede olduğunun kontrol edilmemesi gibi süreçlerin ana hatlarında ve ince ayrıntılarında ilgili kişilerin sürekli oyunda kalması lazım.

Geriye dönük bilgilerden faydalanma, anlık verileri elde etme ve ileriye yönelik akıllı öngörüler üretme konusunda, Ritma olarak sistematik ve çok güçlü çözümler sağlıyoruz.

Mutlu müşteriler için düzgün işleyen müşteri hizmetleri

Müşteriler kendilerini önemseyen firmaları unutmaz. Kesintisiz ve tüm gücüyle memnuniyet üretmeye odaklanmış bir işletme için mutlu müşteriler biriktirmek demek, hedeflere giden yolda başarıyla yüründüğünü gösteren yegane unsurdur. Bu noktada, hiç şüphesiz zincirin her aşamasının doğru çalışması gerekiyor. Yazılım ve teknoloji unsurları da, bu bağlantıları güçlendiriyor ve müşterinin dokunduğu her nokta ile işletme arasında denetim noktaları sağlıyor.

Ritma olarak, iş planlamanızı ve akış boyunca bilgi aktarmak için müşterilerinizle daha etkin ilişkiler kurmanızı kolaylaştırıyoruz. Gelişmiş teslimat oranları, sipariş karşılama ve çok daha fazlası ile ürünlerin hizmetleştirilmesine imkan sağlıyoruz. Güçlü iş sonuçları elde etmek ve müşterilerinizin seveceği iş deneyimlerini güçlü bir şekilde ortaya koymak, markalaşmanın olmazsa olmazı!

Platformlara entegre olun

Her biri kendi fiyatlandırma modeli ve entegrasyon sorunları olan ve farklı sistemlerden oluşan bir koleksiyondan uzaklaşmak gerekli. Sektöre özel beceriler ve somut maliyet tasarrufu sunan tek bir platform ile dijital dönüşümünüzü hızlandırın. Bankalar, ödeme sistemleri, pazaryerleri, makinalar, veri beslemesi yapılan tüm uç noktalar ile aranızda kesintisiz bağlantılar sağlayın. Ana omurga yazılımınız ile çevre birimlerinizin haberleşmesini güçlü bir şekilde sağlayarak, maksimum etkinlik seviyesine ulaşın.

ERP çözümünüzün değerini en üst seviyeye taşıyın

Dijital dönüşüm bir yolculuk. ERP çözümleri, sektörde farklı büyüklükteki onlarca yıllık deneyimden faydalanmanızı sağlar. Organizasyonunuz şekil alırken, Amerika’yı ilk defa keşfeder gibi değil, tam aksine mevcut birikimlerden yararlanarak, işletmeye özel dinamikler ile toplam çözümün olgunluğunu arttırmak gerekli. Ritma olarak ihtiyaçlara somut çözümler sağlıyoruz. Bir firma, iş yazılımının verimliliğini deneyimledikçe gerçek hayat ile dijital arasında bağlar kurmaya başlıyor. Bu yaklaşım ise oldukça keyifli ve son derece öğretici bir bakış açısı kazandırıyor. Firma, otomatikleşen süreçler ve basitleşen operasyonlar sayesinde özgürleşiyor, dayanıklılığını ve karlılığını artırıyor. 

Ritma olarak müşterilerimizle birlikte büyüyoruz.

20. yılımıza yaklaşırken, saha tecrübemiz ve uzun yıllar boyunca Ritma ile birlikte hareket eden müşterilerimizle, Türkiye’nin yerli yazılım gücü olarak çalışmalarımızı tutkuyla sürdürüyoruz. RitmaFLEX, ERP,CRM, B2b, satın alma, saha servis, muhasebe ve üretim gibi modülleriyle, ister bir arada ister ayrı ayrı çalışan yeni nesil modern bir platform. Çözümlerimizi global standartlarla ve “Çok akıllı, çok kolay” konseptiyle yeniliyoruz. Her gün işlerine Ritma’nın ekranlarıyla başlayan, sunduğumuz sistemleri işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gören çok sayıda kullanıcımız var.

Bankacılık, Telekomünikasyon, Bilişim sektörlerinde yazılım uzmanlığı ve yöneticiliği yaptı. Ritma Teknoloji'nin kurucu yöneticisi. Türkiye'den global yazılım markaları çıkacağına inanıyor.

Instagram